Teambuilding
BedrijfProductenWinkelOndersteuningContact

Verandering 
Verbetering 
Brainstorm 
Teambuilding 
Studieadvies 
Begeleiding 
Mindmappen 
[Home][Producten][Teambuilding]


Teambuilding

 

Algemeen

 

  • Op dit moment is er een enorme groei in het bedrijfsleven. Dit heeft tot gevolg dat teams binnen bedrijven regelmatig veranderen en dat een team de tijd moet krijgen om de samenwerking goed te laten verlopen.

Specifiek

 

  • Vaak ontbreekt de tijd om aandacht te besteden aan de samenwerking en communicatie binnen een team. Veel zaken gebeuren vanzelfsprekend en de manier van samenwerking staat op papier. De werkelijkheid liegt er niet om en de productie van een team heeft direct gevolgen voor de productie van het bedrijf.

Toelichting

 

  • Teambuilding wordt vaak gezien als een uitstapje waar je dingen doet die je normaal niet doet. Ontspannen en op een andere manier bezig zijn met elkaar heeft zeker een toegevoegde waarde. Er dient ook aandacht te zijn voor echte samenwerking waarbij op het functioneren van het team wordt ingegaan. Eerst inspanning en dan ontspanning. Teambuilden is maatwerk waar de onderwerpen waarover gesproken gaat worden vooraf bekend zijn. 

Advies

 

  • Een teambuildingsessie duurt minimaal 1 tot enkele dagen. De adviseur heeft vooral de rol van stimulator en procesbegeleider. De sessie kan mogelijk worden uitgevoerd in samenwerking met andere bedrijven die beschikken over buitenfaciliteiten.
  • Prijs per uur is 75,- (excl. BTW) inclusief het uitgewerkte resultaat van de sessie, gebruik materialen en audiovisuele middelen.
  • Excl. reiskosten a 0,20 (excl. BTW) per km voor activiteiten buiten Montfoort.
  • Meerkosten van de inhuur van andere bedrijven.
  • Percentage voor incl. BTW is 21%.

[Previous][Up][Next]

Copyright (c) 2007 Pedro Jooren Advies. All rights reserved.

info@pedrojoorenadvies.nl