Begeleiding
BedrijfProductenWinkelOndersteuningContact

Verandering 
Verbetering 
Brainstorm 
Teambuilding 
Studieadvies 
Begeleiding 
Mindmappen 
[Home][Producten][Begeleiding]


Studiebegeleiding

 

Algemeen

 

  • Een eenmalig studieadvies is voor de meeste studenten voldoende om te starten met de studie. Sommige mensen hebben behoefte aan meer begeleiding. Dit kan te maken hebben dat het alweer lang geleden is dat je gestudeerd hebt. Het is van belang die onzekerheid meteen weg te halen voordat slechte studieresultaten je motivatie om te studeren gaan beïnvloeden.

Specifiek

 

  • Op middelbare scholen wordt veel aandacht besteed aan manieren om te studeren en huiswerkbegeleiding. Voor jonge kinderen is het vaak moeilijk om te begrijpen wat nu precies bedoeld wordt met studeren. Aan een opmerking als: "Moet jij niet iets doen aan je studie" weten veel jongeren niet wat ze daar nu mee aan moeten. Dan toch maar naar je kamer en iets doen. Oudere mensen die een studie oppakken naast hun werk of als hobby moeten weer in het ritme komen.

Toelichting

 

  • Naast een studieadvies is het prettig om iets meer begeleiding te krijgen. Zit ik nog op de goede weg en pak ik het goed aan, zijn veel gestelde vragen. Daarnaast is het van belang dat je voldoende tijd overhoud om andere dingen te doen. Studeren mag geen obsessie worden waar alles en iedereen voor moet wijken.

Advies

 

  • Naast een studieadvies kan studiebegeleiding worden verzorgd. Dit is geen vast uitgestippelde route, maar maatwerk. In een gesprek wordt afgesproken wat je van de begeleiding verwacht en op welke manier invulling wordt gegeven aan de begeleiding.
  • Afhankelijk van de manier van begeleiden en de intensiteit wordt een prijs afgesproken. In een document worden de verwachtingen van de student en de begeleider vastgelegd. Als die worden nagekomen is deze investering je dubbel en dwars waard.
  • Excl. reiskosten a € 0,20 (excl. BTW) per km voor activiteiten buiten Montfoort.
  • Percentage voor incl. BTW is 21%.

[Previous][Up][Next]

Copyright (c) 2007 Pedro Jooren Advies. All rights reserved.

info@pedrojoorenadvies.nl